[ مجتمع پارس استار ]

تجاری بالای همکف

طبقه تجاری بالای همکف با مساحت 435.39 مترمربع با ورودی مجزا از محوطه می‌باشد.
طراحی دو سرویس جدا، سقف و نور مخفی، کف طرحدار از دیگر خصوصیات و امتیازات این طبقه می‌باشد.

مساحت واحد:
435/39 متر مربع
تعداد پارکینگ:
18 خودرو
[ تجاری منفی یک ]

تصاویر