[ مجتمع پارس استار ]

فضای لابی

سرسرای ورودی با 6 متر ارتفاع سقف و دقت در تمامی جزئیات شکوه و جال را در چشم بینندگان به نمایش می‌گذارد.
از میز گل در قسمت وسط روی سنگ با طرح نقوش اسلیمی زیبا، سقف گچ بری، ستون‌های نواری شکل و … استفاده شده است.

تزئینات لابی
شامل مبلمان لوکس لوستر و دیوار کوب بوده و همچنین با آینه کنسول و لمسه دوزی و کاغذ دیواری‌های مخمل آراسته گردیده است. کافی بار شامل کابینت کلاسیک و اپلاینس کافی میکر و یخچال تو کار جهت پذیرایی مراجعین و میهمانان و جلسات می باشد.
دو طرف لابی اصلی روی دیوار ها 2 نقاشی نفیس توسط هنرمندان به نام در محل های تعیین شده ترسیم می‌گردد.

ارتفاع سقف:
6 متر
سایر امکانات:
کافی بار
[ فضای لابی ]

تصاویر