[ مجتمع پارس استار ]

واحد اداری جنوب مرکزی

این واحد لوکس جهت کاربری اداری و با مساحت 61/55 مترمربع و همچنین اتاق مدیر با امکان پذیرایی اختصاصی بوده و دارای سه فضای پارک اتومبیل می‌باشد.

مساحت واحد:
61/55 مترمربع
تعداد پارکینگ:
3 خودرو
[ واحد اداری جنوب مرکزی ]

تصاویر واحد