[ مجتمع پارس استار ]

واحد اداری غرب مرکزی

این واحد لوکس جهت کاربری اداری و با مساحت 87/04 مترمربع همچنین اتاق مدیر با امکان پذیرایی اختصاصی
بوده و دارای سه فضای پارک اتومبیل می‌باشد.

مساحت واحد:
87/04 متر
تعداد پارکینگ:
3 خودرو
[ واحد اداری غرب مرکزی ]

تصاویر واحد