[ مجتمع پارس استار ]

واحد اداری جنوب شرقی

این واحد لوکس جهت کاربری اداری و با مساحت 73/89 مترمربع و همچنین اتاق مدیر با امکان پذیرایی اختصاصی بوده و دارای سه فضای پارک اتومبیل می‌باشد.

مساحت واحد:
73/89 مترمربع
تعداد پارکینگ:
3 خودرو
[ واحد اداری جنوب شرقی ]

تصاویر واحد