[ مجتمع پارس استار ]

واحد اداری جنوب غربی

این واحد لوکس جهت کاربری اداری و با مساحت 74/21 مترمربع و همچنین اتاق مدیر با امکان پذیرایی اختصاصی بوده و دارای سه فضای پارک اتومبیل می‌باشد.

مساحت واحد:
74/21 متر‌مربع
تعداد پارکینگ:
3 خودرو
[ واحد اداری جنوب غربی ]

تصاویر واحد