[ مجتمع پارس استار ]

پارکینگ

در طبقات منفی 2 تا منفی 9 پارکینگ‌ها ایجاد شده است که گنجایش پارک 287 خودرو را داراست که توسط 2 آسانسور به طبقات ارتباط دارند. هر واحد دارای 3 محل پارک خودرو می‌باشد. در واحدهای تجاری به میزان نیاز پارکینگ تعبیه شده است.

فضای پارکینگ مجهز به ویزیتور پارکینگ و پارکینگ میهمان می‌باشد. در این طبقات تماماً تهویه هوا به صورت استاندارد و دارای سیستم فشار مثبت بوده، نور مناسب، کف و دیوارها سنگ شده است. در طبقه منفی 9 پارکینگ و پمپ‌خانه آتش‌نشانی ایجاد شده است.

تعداد طبقات:
8 طبقه
ظرفیت پارکینگ:
287 خودرو
[ مجتمع پارس استار ]

تصاویر پارکینگ